Polityka prywatności RODO 2018-12-17T16:17:52+00:00

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku zwanego potocznie “RODO” dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, pragniemy poinformować zasadach przetwarzania danych osobowych w naszej firmie.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: Kalina Skwarcz, adres: Glinno 265A/3, 64-300 Nowy Tomyśl.

W każdej sprawie związanej z Państwa danymi osobowymi, możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres email: kskwarcz@interia.pl.

2. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu wysyłania newslettera z informacjami o naszej ofercie, promocjach i wszelkich wydarzeniach związanych z naszą firmą i branżą.

3. Jakie są podstawy prawne przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Dane przetwarzamy w oparciu Państwa zgodę na zapis do newslettera wyrażoną poprzez wysłanie formularza ze strony internetowej, reklamy na Facebooku lub podczas rozmowy.

4. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, przetwarzającym te dane w naszym imieniu (administratora) na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, jak i wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.

5. Przez jaki czas przetwarzane będą Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizowania przez nas prawnie uzasadnionych celów lub do momentu, gdy wyrazicie Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania.

6. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem W przypadku stwierdzenia, że Państwa dane są przetwarzane sprzecznie z prawem macie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,.

7. Jak mogą Państwo usunąć swoje dane osobowe z naszej bazy.

W celu usunięcia danych osobowych prosimy o wysłanie prośby na adres kskwarcz@interia.pl. Po otrzymaniu prośby Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte z naszej bazy.